پروژه تجاری و خدماتی میوه و تره بار 15 خرداد
پروژه تجاری شهروند 3(جنب شهرداری)
پروژه ی تفریحی و توریستی آبشار بام ملایر
پروژه ساخت سرویس بهداشتی در سطح شهر
پروژه ایمن سازی کانال آبهای سطحی(ساخت و نصب دال)
پروژه احداث پارک مشاهیر
پروژه ساخت و نصب آرک های بام ملایر
پروژه احداث بلوار جنب استخر سیفیه
المان برج ایفل
پروژه تجاری و خدماتی میوه و تره بار 15 خرداد
عنوان پروژه : پروژه تجاری و خدماتی میوه و تره بار 15 خرداد
پیمانکار پروژه : بخش خصوصی
آدرس پروژه : بلوار 15 خرداد-جنب آتش نشانی
محل تامین اعتبار پروژه : منابع داخلی
تاریخ قرارداد : 1395/08/13
درصد پیشرفت : 60/00
درباره پروژه : پروژه فوق به منظور تمرکز میوه فروشان سطح شهر و افزایش سطح رفاه شهروندان گرامی در حال احداث می باشد
پروژه تجاری شهروند 3(جنب شهرداری)
عنوان پروژه : پروژه تجاری شهروند 3(جنب شهرداری)
پیمانکار پروژه : بخش خصوصی
آدرس پروژه : خیابان شهدا-جنب شهرداری
محل تامین اعتبار پروژه : منابع داخلی
تاریخ قرارداد : 1391/12/14
درصد پیشرفت : 60/00
درباره پروژه : پروژه فوق بصورت مجتمع تجاری در 3 طبقه می باشد (با در نظرگرفتن پارکینگ) در فاصله نزدیکی از محل پارکینگ جنب کلانتری درحال احداث می باشد
پروژه ی تفریحی و توریستی آبشار بام ملایر
عنوان پروژه : پروژه ی تفریحی و توریستی آبشار بام ملایر
پیمانکار پروژه : بخش خصوصی
آدرس پروژه : بام ملایر مقابل رستوران کوروش
محل تامین اعتبار پروژه : منابع داخلی
تاریخ قرارداد : 1397/02/02
درصد پیشرفت : 80/00
درباره پروژه : پروژه فوق یکی از جاذبه های گردشگری مجموعه تفریحی و توریستی بام ملایر می باشد، مجموعه بام ملایر یکی از اهداف گردشگری و جذب تورست در شهر ملایر می باشد
پروژه ساخت سرویس بهداشتی در سطح شهر
عنوان پروژه : پروژه ساخت سرویس بهداشتی در سطح شهر
پیمانکار پروژه : بخش خصوصی
آدرس پروژه : میدان انقلاب-ابتدای بلوار شهید بهشتی
محل تامین اعتبار پروژه : منابع داخلی
تاریخ قرارداد : 1397/02/02
درصد پیشرفت : 90/00
درباره پروژه : پروژه فوق به منظور افزایش رفاه عمومی شهروندان در حال احداث می باشد
پروژه ایمن سازی کانال آبهای سطحی(ساخت و نصب دال)
عنوان پروژه : پروژه ایمن سازی کانال آبهای سطحی(ساخت و نصب دال)
پیمانکار پروژه : بخش خصوصی
آدرس پروژه : مجموعه تفریحی توریستی جهان کوچک
محل تامین اعتبار پروژه : اسناد خزانه
تاریخ قرارداد : 1397/03/23
درصد پیشرفت : 100/00
درباره پروژه : مجموعه تفریحی توریستی جهان کوچک همه ساله یکی از مقاصد گردشگری مسافرین شهر ملایر می باشد لذا ایمن سازی پروژه فوق در دست اقدام می باشد
پروژه احداث پارک مشاهیر
عنوان پروژه : پروژه احداث پارک مشاهیر
پیمانکار پروژه : بخش خصوصی
آدرس پروژه : مجموعه تفریحی توریستی مینی ورد
محل تامین اعتبار پروژه : اسناد خزانه
تاریخ قرارداد : 1397/03/13
درصد پیشرفت : 65/00
درباره پروژه : یکی از جاذبه های گردشگری مجموعه مینی ورد می باشد و به منظور شناساندن مشاهیر،نام آوران و بزرگان شهر ملایر و ایران به گردشگران محترم در حال احداث می باشد
پروژه ساخت و نصب آرک های بام ملایر
عنوان پروژه : پروژه ساخت و نصب آرک های بام ملایر
پیمانکار پروژه : بخش خصوصی
آدرس پروژه : بام ملایر-محوطه پایین رستوران کوروش
محل تامین اعتبار پروژه : منابع داخلی
تاریخ قرارداد : 1392/04/30
درصد پیشرفت : 50/00
درباره پروژه : پروژه فوق یکی ازپروژه های در حال اجرا در مجموعه ی بام ملایر می باشد
پروژه احداث بلوار جنب استخر سیفیه
عنوان پروژه : پروژه احداث بلوار جنب استخر سیفیه
پیمانکار پروژه : بخش خصوصی
آدرس پروژه : پل جانبازان-جنب استخر سیفیه
محل تامین اعتبار پروژه : اسناد خزانه
تاریخ قرارداد : 1397/03/31
درصد پیشرفت : 50/00
درباره پروژه : پروژه فوق به منظور توسعه و تکمیل معابر شهری و به منظور کاهش تصادفات و بار ترافیکی ورودی شهر ملایر در حال احداث می باشد
المان برج ایفل
عنوان پروژه : المان برج ایفل
پیمانکار پروژه : بخش خصوصی
آدرس پروژه : مجموعه تفریحی توریستی مینی ورد
محل تامین اعتبار پروژه : منابع داخلی
تاریخ قرارداد : 1392/04/23
درصد پیشرفت : 80/00
درباره پروژه : از جمله المان های در حال اجرا در مجموعه تفریحی و توریستی جهان کوچک می باشد